Sunday, November 14, 2010

تشرف سایت بالاترین به دین مبین اسلام

همین الان توی بالاترین خواندم که این سایت به صورت موقت از ورود لینکهای ضد مذهب به صفحه اول جلوگیری میکند و به صورت غیر عادی هجوم لینکهای مذهبی در آن شروع شده است.
ضمن تبریک به جناب بالاترین به مناسبت تشرف به دین مبین اسلام، از کلیه برادران ارزشی مقیم دنباله دعوت میشود برای شرکت در جشن ختنه سوران این سایت اخیرا ارزشی شده شرکت فرمایند.
ساندیس به وفور بخش خواهد شد.


پ ن... امیدوارم که سایت را به سپاه نفروخته باشند. به هر حال کاربرانی که از ایران متصل میشوند، بهتر است بیشتر احتیاط کنند.

No comments:

Post a Comment